Fraværsgrensens impotens


Denne sommeren kom sluttrapporten om fraværsgrensen som ble innført i 2016. I 2016 var dette et prestisjeprosjekt for regjeringen og statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Røe Isaksen la vekt på «plikten» elevene hadde til å møte opp og at det er frivillig om man ville gå på videregående skole. Lite ble formidlet om å utvikle en skole som først og fremst skal oppleves som relevant for dagens ungdom….

https://www.utdanningsnytt.no/fravaer-fravaersgrensa-gunnar-ostgaard/fravaersgrensen-har-ikke-lost-problemet-med-frafall/247218

Skolegang på tomgang


Jeg er for ofte, digital misantrop. Desto større grunn nå til å applaudere en frisk start for vår nye utd minister, Jan Tore Sanner. Å gi ungdom tidlig på videregående en smakebit på et yrke de er nysgjerrig på, gir håp om en skole som er mer relevant for elevens nå- og fremtid, for arbeids- og samfunnslivet.

Forøvrig burde jo «prøvekjøring» av yrker, tilbys alle elever på videregående – ikke bare heldiggrisene på yrkesfag. Og etter min mening, burde man tilby yrkesrettede valgfag også på ungdomsskolen – enn si på barneskolen.

Tomgangskjøring er jo også forbudt ellers i samfunnet.

Digital naives


Marc Prenskys bok Digital Natives regnes av mange nerdelærere som vannskillet innenfor digital pedagogikk. Arne Krokan sier om boken:

Det er forskjell på dem som er født inn i noe, og dem som flytter inn i eller til noe nytt. På samme måte som en som er vokst opp i Finnmark alltid vil beholde deler av Finnmark i seg, i form av dialekt, minner fra oppveksten, familie, venner osv, er det også forskjell på dem som vokste opp med industrisamfunnets logikk og dem som ble født rett inn i det digitale nettsamfunnet. Denne siste gruppen er blitt karakterisert på forskjellige måter. Don Tapscott (1999) kaller dem for n-generasjonen, n for nettsamfunn, mens Marc Prensky (2001) kaller dem digital natives, i motsetning til digital immigrants og Wim Veen (2006) kaller dem for homo zappiens»

Siste dagers debatt om uheldig digital billeddeling illustrerer en omgang med internett som kan ha svært uheldige langsiktige konsekvenser for de involverte. Ville innfødte i andre kulturer utsatt seg selv for denne type frivillig risiko for liv og helse?

En av Krokans tidligere elever, og nå en av Norges mest erfarne digitale pedagoger sier det slik;

Men er fåreldregenerasjonen gode fårbilder? Forskning tyder på at vi gjør akkurat som Neil Postman forutså for 32 år siden i Amusing Ourselves to Death;

Vi morer oss til døde – Det Postman den gang beskrev som en amerikansk medievirkelighet, er forlengst blitt vår norske virkelighet. Alt gjøres om til underholdning, og billedmedienes plass i samfunnet blir stadig større.

Vi er vel da mer Digital Naives enn Digital Natives, dessverre.

Myttji lys å myttji harme.


Er selv på taperlaget.

Men er betenkt over de harmdirrende reaksjonene som er fremkommet etter valget.

Det gannes, rettes pekefingre og knyttes never mot alt og alle. Særlig hardt går det utover Regjeringen og dens støttepartier, samt Arbeiderpartiet som av noen blir anklaget for landsforræderi. Tonen og personkarakteristikkene sitter løst. Er selv ganske god på ironi og dobbel bunn, men sliter med å se humoren i denne tsunami av etsende væsker.

Mitt inntrykk etter å ha møtt politikere i ymse fora, fra Storting til kommunestyrer, er at de er svært like, er menneskevennlige og i bunn og grunn er idealistiske.

Denne historien fra min gode venn June Breivik illustrerer noe av poenget:

June var på en befaring med en norsk fylkeskommune i England noen år tilbake. Norske politikere fra RV til FrP diskuterte frafall med noen Tories. En av de engelske konservative med stiff upperlip ble visst spurt om hvordan de så på dropouts. «We dont care….» – var essensen i svaret. Norske fylkespolitikere fra Rødt til FrP, mistet både munn og mele, av en slik likesel holdning.

Smil menneske, du bor i Norge.

Valgkampen har i grunnen vært mer preget av hat, motstand og respektløs, tarvelig omtale, dels mobbing av politiske motstandere.

Hvor er lidenskapen, enn si kjærligheten til de store, gode prosjektene og samfunnsoppgavene?

DET er bekymringsverdig.

Mattetrøbbel innad i Høyre


Høyre-Frp regjeringen har for å øke kompetansen i skolen innført krav om 4 i matematikk på lærerstudiet samt krav om formell videreutdanning for alle lærere – uansett fartstid og realkompetanse. Ganske enkel aritmetikk dette, redusert tilgang (lærerstudenter) til en populasjon og redusert eksisterende forekomster (lærere) i en populasjon, må vel nesten gi en negativ mengdeutvikling i populasjonen. Resultatet av denne ligningen er 1000er av ledige studieplasser, avskalling erfarne lærere og flere ufaglærte i skolen.

I fjor høst utmerket Kristin Vinge, Høyres eneste stortingsrepresentant med doktorgrad seg med denne skoleregningen:IMG_20161031_181534.jpg

Nei Kristin, elever kan ikke være borte i 19 dager, fordi grensen ikke kalkuleres på samlet fravær, men pr fag. Hvilket betyr at fraværsgrensen ofte ryker etter 4 dager fravær i små fag på 56t.

Så i går kom denne oppsiktsvekkende uttalelsen fra fhv utdanningsbyråd Oslo og nåværende statsråd Annicken Hauge:

Dette var et svar på Statens Institutt for Folkehelsens artikkel som påviser sammenheng mellom fraværsgrensen innført forrige skoleår og økningen på 41000 legebesøk, 29% sovemedisin, 25% på antibiotika m.m.

Er det mulig at to erfarne stortingsrepresentanter ikke skjønner de mest åpenbare konsekvenser av sitt stortingsvedtak? Et helt år i ettertid?

Eller svikter evnen til elementær hoderegning?

Det ville vel hjelpe om Høyre innførte krav om 4 i matematikk for alle dets politikere?

Høyres fasadeskole?


Er Høyre mer opptatt av en skole som ser bra ut, enn en skole som er bra?

Det var dette blogginnlegget fra rektor Camilla Hagevold som fikk meg til å fundere på dette.

Så dukker denne kronikken opp i bakspeilet, fra Norges mor Pisa – fhv utd minister og Høyres sannhetskommisjon, Kristin Clemet.

Her slås det fast at Oslo var Europamester på skole, muligens også best i verden. Sterke påstander, gledelig om det var tilfelle, men som sedvanlig fra den kanten, uten forankring i evidens eller forskning. Men desto mer solid forankret i kommunevalget 2015, rimeligvis.

Godt nå å se at nåværende utdanningsbyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, ikke ønsker å anvende elevresultater som et tegn på egen og eget partis fortreffelighet. Et viktig steg på vegen mot en mindre ideologisert og mer profesjonsstyrt skolepolitikk. Mer av dette, takk.

Ellers artig at det har vært tyst fra Clemet om Osloskolens fortreffelighet, etter byrådsskiftet i 2015.

Mon tro hvorfor?

Skolen som bibliotek


Hadde gleden av å lese Jan Kristoffer Dales «Arbeidsnever» i sommer. Nydelig liten novellesamling om alle oss som ikke passer inn, og som gjerne heller aldri kommer inn i samfunnet.

«Eg likte meg ikkje på skolen, men eg likte meg på skolebiblioteket» sier forfatteren.

Har tenkt litt på dette utsagnet, og fundert om det kan være representativt for den 1/3 del som ikke gjennomfører videregående.

Samtidig kan løsningen til en bedre skole for denne gruppen elever også ligge her.

Mer frivillighet. Flere valgfag. La læringen styres av elevens progresjon. Skap læringslyst og nysgjerrighet, fremfor læringstrykk og tvang. Pull, fremfor push. Skap læringsbehov gjennom opplevelser og erfaringsutveksling.

Spennende tanke dette.

Utdrag fra Arbeidsnever

En enda bedre #Osloskole


Har fulgt tett med på utviklingen i Osloskolen de siste 10 årene. Nå er det endelig en positiv utvikling på gang.

Med mer fokus på dialog, tillit, kontinuerlig forbedring og samarbeide.

Med mindre fokus på konkurranse, politisk micromanagement og de 3637 læringsmål.

Dette er såååå gledelig – ikke minst fordi nesten all forskning fra kunnskapsorganisasjoner viser at tillit gir mer fornøyde ansatte og elever, ja gir simpelthen bedre resultater med mindre ressursforbruk enn det motsatte; NPM og detaljert målstyring.

Norsk utdanningsforskning – en andedam?


Den norske regjeringen har innført en nasjonal fraværsgrense med store konsekvenser for elevers, familiers og læreres hverdag. 

Enkelt fortalt så mister elever vurderingen og i verste fall vitnemålet dersom udokumentert fravær er mer enn 10% i et fag. På 56t fag kan fravær av mer enn 3 dager gi IV – «Ikke Vurdering».

Ingen, ikke en gang de sterkeste forkjemperne, har hevdet at #fraværsgrense med IV er forskningsforankret. Så her innføres en nasjonal utdanningsreform uten at det er forsket på konsekvensene mht den tiltenkte effekt: økt læring og redusert frafall. 

Noen priser det økte oppmøtet. Og at respekten for skolen og læreren endelig er gjenreist.

Andre er mer bekymret for økt stress for en allerede historisk stresset ungdom, 4-dobling av legebesøk iht http://www.fhi.no, mangedobling av smertestillende/selvmedisinering, økt skolebyråkrati, tap av tillit mellom skole/hjem, økt risiko for sårbare grupper uten medisinsk diagnose, flere syke/smittsomme/umotiverte elever i klasserommet, økt diagnosejakt for å få frikort for fravær m.m. 

De blåblå har jo aldri hatt særlig tro på SV og Kristin Halvorsens AFEL – Ansvar For Egen Læring. Desto større er troen på AFEF – Ansvar For Eget Fravær/Frafall. Skolenes/skolens eget utviklingsansvar markeres bort, og overfører ansvaret for oppmøte og en opplevd relevant undervisning på den enkelte – på eleven.

Jeg har gleden av en bred kontakt med det som finnes av lærerutdannere i Norge. Det som slår meg er hvorfor ikke disse på egen hånd igangsetter forskning på nåværende regjerings mest omstridte utd reform? Er dette et tegn på en andedam hvor de pedagogiske forskningsinstituttene ikke bryr seg om det som skjer i samfunnet? Eller skyldes dette servilitet og redsel for å provosere rådende bevilgningsgivere/makthavere? Eller er det TTT – at akademia er akterutseilt og står igjen på perrongen for å studere yesterdays papers?

Eller hva? Vet sannelig ikke om fraværet av fraværsforskere er mer betenkelig, enn elever som er borte fra en skole som ikke skjønner hvordan den skal oppleves relevant.

Skryt da til disse 2 modige professorene som i Aftenposten tar bladet fra munnen, og kommer med denne kritikk av fraværsgrensens manglende forskningsforankring.


Da da Vinci var mindreverdigLeonardo da Vinci malte Nattverden som freske/murmaleri i Santa Maria delle Grazie kirken i Milano i 1495. Tok 4 år å sluttføre, sa de på omvisningen jeg var på i går.

På den tiden var mosaikk den rådende billedkunstformen. Gode mosaikkutøvrere fulgte  tidligere slekters opparbeidede kunnskap om å finne farget naturstein, fargelegge & brenne tessaraene/flisene, velge, frakte, lime og komponere disse til et mest mulig naturtro bilde, gjerne av en muse.

Dette var ikke gjort i en håndvending nei. Det å male med nymotens maling slik Da Vinci gjorde var sett på som en kjapp, enkel og mindreverdig uttrykksform. Med andre ord en disruptic innovasjon som pga en teknisk nyvinning som oljemaling på kalket vegg gjorde både produksjon og konsumsjon av kunst mer tilgjengelig.

Ikke ulikt slik som graffiti, tegneserier og digitalt artwork idag blir gjort tilgjengelig for nye grupper mennesker.

Felles for denne type disrupsjon er den brutale forakten fra the establishment – de som kjenner sin opparbeidede status og livslange inntektsstrøm truet av denne type teknologisk invasjon.

Mon tro hva fra dagens samtidskunst og kulturuttrykk som overlever tidens tann?

Mon tro også om når digital læring vil bli sett på som likeverdig til bokbasert læring? Når den blir  kontekstuell og kvalitetssikret, er min spådom. 

Coming to a mobile phone near you.

Foran Santa Maria delle Grazie i Milano

Åge Hvitstein på EVU og dannelsesreise i Lombardia